Urologická ambulance Kyjov  je  privátní ambulantní zdravotnické zařízení zabývající se celou šíří diagnostiky a ambulantní léčby urologických onemocnění pro pacienty z regionů Kyjov, Hodonín a částečně i  přilehlých regionů  okresů  Vyškov ( město Bučovice a  okolí )  a také okresu Kroměříž ( Koryčany a  okolí ) . Urologická ambulance Kyjov byla založena v Kyjově v roce 2002  a poskytuje  služby spádové oblasti cca 200 000 obyvatel . V současné době evidujeme v registru  více  než 15 000 pacientů v péči . Zdravotnické zařízení založil v roce 2002 MUDr. Pavel Lexa. Kromě ambulance  v Kyjově provozujeme i  detašované urologické pracoviště ve  městě Bučovice (odkaz ZDE) pro zmíněné  regiony přilehlých  okresů Vyškov a Kroměříž . Odbornou péči  poskytujeme i klientům  z jiných  regionů.

MUDr. Pavel Lexa

je absolventem 1. lékařské fakulty Karlovy University v Praze a má přes 40 let urologické praxe. Působil na urologickém oddělení nemocnice ve Vyškově, poté zastával roli vedoucího lékaře urologického ordinariátu v nemocnici v  Boskovicích, do roku 2002 byl zástupcem primáře urologického oddělení nemocnice v Kyjově a od roku 2002  plně provozuje soukromou urologickou ambulanci v Kyjově a Bučovicích, do konce roku 2020 i ambulanci v Hodoníně. Doktor Lexa má 2 atestace z urologie a licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře i odborného garanta pro obor urologie.

MUDr. Jan Příkazský

je absolventem lékařské fakulty Masarykovy university Brno a má přes 20 let urologické praxe . Od roku 1999 působí na urologickém oddělení nemocnice v Kyjově, kde byl  do konce roku 2020 zástupcem primáře. V současnosti působí na urologické ambulaci Kyjov a současně pracuje 2 dny v týdnu na urologickém oddělení nemocnice Kyjově ( operativa). Doktor Příkazský má 2 atestace z urologie a licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře i odborného garanta pro obor urologie.

Dana Posoldová

je diplomovaná zdravotní sestra s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle  zák. 96/2004Sb. –  registrovaná zdravotní sestra

Lucie Vlachová

je diplomovaná zdravotní sestra s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle  zák. 96/2004Sb. –  registrovaná zdravotní sestra.

Jak to u nás vypadá:

Těšíme se na Váši návštěvu!